Neváhejte nám zavolat 604 546 884
Pondělí až pátek 9:00 - 16:00
Palackého 14 - vstup z prodejny Juza Design Olomouc
Zavřít
Palackého 14 - budova Namiro - vstup z prodejny Juza Design - Olomouc

Pondělí - pátek 9:00 - 16:00 (případně dle domluvy na telefonu 731 317 144)
604 546 884 info@klimaland.cz

Ceník

START
1 x klima 1080 Kč
2 x klima 1460 Kč
3 x klima 1840 Kč
4 x klima 2220 Kč
5 x klima 2600 Kč
STANDARD
1 x klima 1750 Kč
2 x klima 2600 Kč
3 x klima 3450 Kč
4 x klima 4300 Kč
5 x klima 5150 Kč
PREMIUM
1 x klima 2460 Kč
2 x klima 3820 Kč
3 x klima 5180 Kč
4 x klima 6540 Kč
5 x klima 7900 Kč

Servisem se rozumí:

Vnitřní jednotka:

a. Demontáž předního krytu jednotky (jeho odklopení)
b. Kontrola stavu vzduchových filtrů, včetně vyčištění
c. Kontrola a očista odvodných kanálků, zkouška odtoku kondenzátu
d. Kontrola úniku média
e. Kontrola a zkouška všech funkcí a režimů klimatizace

Venkovní jednotka:

a. Kontrola čistoty výparníku:
a. START (čištění ometením profouknutím venkovní jednotky, bez demontáže jednotky)
b. STANDARD (čištění tlakovou vodou bez demontáže venkovní jednotky)
c. PREMIUM(čištění tlakovou vodou s demontáží venkovní jednotky) + Kontrola tlaků, kontrola úniku média, kontrola elektroinstalace


Na servisní práce se nevztahuje záruka.

Neoprávněně požadovaný servisní zásah

V případě, pokud si objednatel objedná servis případně opravu zařízení a výjezd servisního vozidla dodavatele se ukáže jako neoprávněně požadovaný servisní zásah objednatelem, jelikož byl způsoben chybným používáním zařízení v rozporu s návodem k obsluze (např. chybějící baterie v ovladači apod.) uhradí objednatel dodavateli veškeré náklady a škody vzniklé dodavateli v souvislosti s výjezdem servisního vozidla.

Za servis klimatizace se nepovažuje:

Vnitřní jednotka:

a. Očista plastů jednotky
b. Výměna baterií v ovladači
c. Přesun jednotky, montáž či demontáž
d. Výměna, oprava elektroniky atd.

Venkovní jednotka:

a. Oprava úniku média
b. Doplnění média
c. Výměna, oprava elektroniky a jiné opravy.
d. Doplnění záznamů na jednotce dle platných norem 1. 1. 2017
e. Zajištění dokumentace pro vlastníka (nově povinnost 5let uchovávat záznamy, pouze u revizí).

Náklady za odvedenou práci - oprava, seřízení, přesun, atd.:
Každá započatá hodina montážního týmu (dva technici) 550,-Kč / technik
Desinfekce výparníku 100,-Kč / ks

Materiálové náklady (orientační ceny) - nejsou zahrnuty v cenách montáže:
Teplotní čidlo výparníku (vnitřní/venkovní) 180,- až 470,- Kč/ks (dle typu jednotky)
Chladivo 595,- až 1 595,- Kč/kg (dle typu)
Rozběhový člen 380,- až 830,- Kč/ks (dle typu jednotky)

Použití zdvižných plošin a jiných logistických není součástí servisních cen bude účtováno dle skutečnosti.
Objednávky oprav a servisů přijímáme pouze písemně. Můžete nás kontaktovat na emailu info@klimaland.cz.
Všechny zásahy jsou placeny v hotovosti technikům (Technik nevystavuje fakturu, pouze příjmový doklad.
Do 5-ti pracovních dnů obdržíte fakturu elektronicky a poštou).
Pokud není možné platit hotově, je nutná domluva předem na telefonním čísle 604 546 884.
Na náhradní díly poskytujeme záruku 12 měsíců.
Objednávky oprav a servisů přijímáme pouze písemně.