Neváhejte nám zavolat 604 546 884
Pondělí až pátek 9:00 - 16:00
Palackého 14 - budova Namiro - vstup z prodejny Juza Design - Olomouc

Pondělí - pátek 9:00 - 16:00 (případně dle domluvy na telefonu 731 317 144)
Zavřít
Palackého 14 - budova Namiro - vstup z prodejny Juza Design - Olomouc

Pondělí - pátek 9:00 - 16:00 (případně dle domluvy na telefonu 731 317 144)
604 546 884 info@klimaland.cz

Podmínky záruky

 • Na zboží typu INVERTER se poskytuje celková záruka 3 roky od data prodeje. Na zboží typu ON/OFF záruka 2 roky od data prodeje.
 • U každé návštěvy technika v době záruky jsou hrazeny cestovní výdaje zákazníkem.
 • Záruka platí při dodržení pravidelných ročních servisních kontrol, které jsou hrazeny zákazníkem a jsou provedeny autorizovaným servisem a doručení správně vyplněného ústřižku záručního listu prodejci.
 • Z této záruky vyplývá povinnost výměny vadných dílů bez finanční zátěže zákazníka.

  Záruka nezahrnuje

 • Poruchy způsobené špatným zacházením, zanedbáním servisu a kontrol.
 • Všehny poruchy a problémy způsobené špatnou montáží neautorizovaným servisem nebo špatnými podmínkami pro funkci.
 • Poruchy způsobené špatným elektrickým připojením s napájením rozdílným než uvádí technická specifikace nebo vlivem nestabilního napětí sítě.
 • Klimatizace, které mají výkon menší než je výkon požadovaný pro prostor, ve kterém byly namontovány.
 • Klimatizace, na kterých byl prováděn servis nebo zásah neautorizovanou osobou.
 • Firma, která zařízení prodala, má výhradní právo uvést způsob a místo případné opravy. V případě opravy v servisním středisku, výdaje spojené s dopravou hradí zákazník.